CÔNG TY TNHH MTV HT VINA BÁO CÁO NĂM 2020

CÔNG TY TNHH MTV HT VINA BÁO CÁO NĂM 2020

 

  • CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

Chúng tôi là một công ty luôn hướng đến kết quả tốt nhất.

Báo cáo thường niên là một báo cáo toàn diện về các hoạt động của công ty trong năm trước đó.

  • 50% thu nhập nhập năm 2020 đến từ toàn bộ khách hàng thân thiết và mới.
  • 50% tiền đầu tư tăng gấp 3 lần trong 5 năm gần đây.

Báo cáo thường niên là một báo cáo toàn diện về các hoạt động của công ty trong năm trước đó. Báo cáo thường niên được dùng để cung cấp thông tin cho các bên liên quan và những người quan tâm đến hoạt động và tình hình tài chính của công ty.

Hầu hết những cơ quan có thẩm quyền đều yêu cầu các công ty phải chuẩn bị và công khai báo cáo thường niên; nhiều cơ quan còn quy định báo cáo thường niên phải được lưu vào sổ đăng ký của công ty.

 

Bài viết liên quan