Cảng Đồng Nai

Được thành lập từ tháng 06/1998 trên cơ sở là nút giao thông quan trọng trong việc vận chuyển hàng hoá vùng Đông Nam Bộ, cùng với sự chuyển biến kinh tế của đất nước thời hội nhập. Sự lớn mạnh của Cảng Đồng Nai hôm nay thay lời tri ân những khách hàng, chính quyền tỉnh Đồng Nai, các ban ngành liên quan đã luôn đồng hành cùng Cảng Đồng Nai để cảng luôn là đơn vị kết nối hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho các chủ hàng, chủ tàu và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài tỉnh.

Bài viết liên quan