Tăng trưởng Robotics trong lĩnh vực kho bãi.

Tự động hóa và sử dụng robot trong các nhà kho đã cải thiện nhiều nhiệm vụ thường được giao cho nhân viên kho. Bằng cách sử dụng các công nghệ mới, các tác vụ được thực hiện với tốc độ nhanh hơn và tốn ít công sức hơn. Điều này cho phép các nhà kho chuyển vốn nhân lực sang các chức năng có giá trị hơn và đạt được hiệu quả cao hơn.

Mỗi sản phẩm trong kho hàng đều cần một mã riêng biệt được gọi là SKU. SKU phổ biến trên toàn thế giới và là công cụ hữu ích giúp tìm kiếm nhanh chóng, quản lý sản phẩm một cách dễ dàng và khoa học khi danh mục sản phẩm kinh doanh ngày một mở rộng và đa dạng.

Cùng với sự bùng nổ thương mại điện tử, hoạt động tại các kho hoặc trung tâm phân phối hàng hóa gia tăng, thúc đẩy nhu cầu về các hoạt động lấy hàng, đóng gói và vận chuyển; tuy nhiên, đặt ra yêu cầu về cải thiện việc xử lý các đơn đặt hàng với tốc độ nhanh hơn để theo kịp với yêu cầu của các công ty thương mại điện tử như Amazon.

Bài viết liên quan